8 september 2010

Belgische mensport in zwaar weer

Het is al enige tijd duidelijk dat de mensport bij onze zuiderburen in zwaar weer verkeert. Menwedstrijden worden afgelast en het aantal wedstrijdmenners wordt steeds minder.

Een groep van 25 menliefhebbers heeft daarom de handen ineen geslagen en een kerngroep gevormd om de huidige gang van zaken aan te klagen bij de Belgische hippische sportbond, de KBRSF. De kerngroep wil de slechte toestand van de Belgische mensport in een hoorzitting onder de aandacht brengen van de nationale mencommissie en de leden van de KBRSF.
Om deze hoorzitting aan te vragen is de steun nodig van een zo groot mogelijke groep mensportliefhebbers. Menners, grooms, teamleden, officials, organisatoren, hindernisrechters, medewerkers en sponsors wordt gevraagd hun steun te betuigen via sosmensport@telenet.be.
 

Geachte Menners,

Wij vernemen dat een email met als onderwerp “SOS mensport” op ruime wijze werd verspreid onder andere ook aan de menners aangesloten bij de VLP en LEWB.

Namens het Directiecomité van de KBRSF verzoek ik U kennis te nemen van volgende vaststellingen:

De “kerngroep SOS mensport” is bij ons niet bekend. Buiten het emailadres wordt geen enkele verantwoordelijke persoon noch adres vermeld. Bijgevolg kunnen wij enkel vaststellen dat het hier een anonieme email betreft waarvan de auteur zich niet bekend (wil) maken.
In deze email wordt de voorzitter van de commissie mennen van de KBRSF en van de VLP expliciet publiekelijk, persoonlijk en eenzijdig aangevallen en beschuldigd zonder dat zij de kans krijgen zich tegen de geuite beschuldigingen te verdedigen. Dit is een werkwijze die wij als KBRSF niet kunnen dulden. Deze mensen zetten zich dag in dag uit op een onbaatzuchtige wijzen in voor de sport en verdienen op zijn minst ons respect en het recht om zich te verdedigen.
De tekst van de petitie is eenzijdig laat geen ruimte voor dialoog. Voor de auteurs ervan staan de conclusies immers reeds bij voorbaat vast.

Langs deze weg melden wij U dan ook bij voorbaat dat voor het Bestuur van de KBRSF een dergelijk eenzijdig en lasterlijk document geen uitgangspunt kan vormen voor eventuele besprekingen.

Dit neemt niet weg dat het Bestuur van de KBRSF, net zoals in het verleden, steeds bereid is te luisteren naar vragen, opmerkingen en eventuele klachten van sportbeoefenaars, organisatoren en officials. Zij kunnen deze zoals gebruikelijk indienen bij de secretaris generaal. De enige voorwaarde is dat dit op een beschaafde en democratische wijze gebeurt met respect voor elkaars rechten en standpunten.

Met sportieve groeten,

Ingmar De Vos
Secretaris Generaal KBRSFMet bovenstaande berichtgeving en de reactie van de KBRSF hebben wij voldaan aan het verzoek van beide partijen.
Hoefnet is geen discussieforum en het is niet onze bedoeling verdere reacties op deze discussie te plaatsen.
Zodra er daadwerkelijk nieuws te melden is over de ontwikkelingen van de mensport in België, zullen wij daar op Hoefnet uiteraard melding van maken.

Redactie Hoefnet.