10 februari 2010

Bodyprotector toch rugprotector

De internationale hippische sportfederatie FEI heeft met ingang van 1 januari 2010 het dragen van een ‘backprotector’ in het E-traject van de marathon door menner en groom(s) verplicht gesteld.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Mennen is verteld, dat dit om een bodyprotector ging (voor en achter bescherming).
Er bleef veel onduidelijkheid over het woord backprotector en de eisen waaraan deze moet voldoen. Navraag bij de FEI heeft deze week geleerd, dat het om minimaal backprotector (rugbescherming) gaat. Een bodyprotector (zowel rug als voorkant bescherming) is uiteraard toegestaan, maar rugbescherming is verplicht.
De FEI heeft geen eisen vastgesteld waaraan deze backprotector moet voldoen.

Deze verplichting geldt alleen voor internationale wedstrijden. De KNHS is voornemens deze regel op termijn over te nemen. De procedure hiervoor wordt binnenkort in gang gezet.

Onderstaand de Engelstalige bevestiging van de FEI:
“The amended 917 rule says that drivers and grooms have to wear a back protector, which will be a full body protector or just a back protector. The latter (back protector only) will be the minimum protection allowed.”