27 juli 2009

CAI Beekbergen 2009: Vanuit het Masterplan Officials in de leer als parcoursbouwer

Momenteel is de KNHS bezig met het uitwerken van de structuur voor de opleidingen en bijscholingen voor officials in de discipline mennen. Voor de medewerker officialzaken van de KNHS praat het natuurlijk een stuk makkelijker met commissieleden en andere experts uit de menwereld wanneer je bekend bent met de mensport. Om die ervaring en bekendheid met de samengestelde mensport te vergroten en te verdiepen werd op woensdag 22 juli 2009 het prestigieuze Internationale Menevenement te Beekbergen uitverkoren als het terrein om aan deze wens inhoud te geven.


Onder de vleugels en de bezielende leiding van Internationaal parcoursbouwers Jeroen Houterman en Hartmut Kaufmann liep de KNHS-medewerker officialzaken een dag mee tijdens het uitzetten van het parcours in het A-, D- en E-traject. Direct werd duidelijk, dat voor een parcoursbouwer naast goede technische kennis, ruimtelijk inzicht en een praktische instelling ook goede communicatieve vaardigheden een must zijn. De parcoursbouwer moet met zeer veel partijen rekening houden en in overleg gaan. Zij gaan, met behoud van eigen visie, respectvol om met de wensen van wedstrijdorganisatie en officials en houden daarnaast rekening met het welzijn van de paarden, het belang van de wedstrijdmenner en het publiek. Een hoop zaken om rekening mee te houden bij het uitwerken van je parcoursschets!


Monique van der Heijden in de leer als parcoursbouwer in Beekbergen.
Foto: Rinaldo de Craen

Weer viel het op met hoeveel inzet en betrokkenheid deze officials hun werk doen. Het gaat hier niet om een dag of een weekend werk, hier gaan weken van planning en verkenning aan vooraf en dit kan je alleen doen als je de sport een enorm warm hart toedraagt. Een mooi moment ook weer voor de KNHS om stil te staan bij deze intrinsieke motivatie. Wat is de drijfveer voor een official om zich zo in te zetten voor de sport en wat kan de KNHS voor hun betekenen om deze motivatie te behouden? Natuurlijk wil de KNHS de opleidingen zo goed mogelijk neerzetten en door middel van regelmatig bijscholen ook de kennis op het hoogst mogelijke pijl houden, maar hoeveel inzet kan je, naast het werk dat een official doet, verlangen? En hoe selecteer je de beste mensen voor de job? Op de vraag of een parcoursbouwer ook zelf aan de menwedstrijdsport moet hebben deelgenomen werden de aanwezige officials het niet eens. Affiniteit met en enige ervaring in het mennen was wenselijk maar of die wedstrijdklassering nu zo belangrijk is? Een stellig ja tegenover een stellig nee gaf die dag niet veel opheldering. Wel staat vast dat ervaring in de mensport belangrijk is en dat een belangstellende voor deze officialfunctie ook ervaring moet hebben opgedaan als assistent van een parcoursbouwer om zeker te zijn dat hij/zij dit in de vingers heeft.

Kortom, een leerzame dag waar naast de inzet van deze officials ook de inzet van alle betrokkenen enorm is. Een grote kern van vrijwilligers is dag en nacht bezig om deze wedstrijd tot in de puntjes verzorgd neer te zetten. Dank gaat uit naar de bereidheid van Jeroen Houterman om naast de hectiek van de dag ook hiervoor tijd vrij te maken en naar Mieke van Tergouw voor haar gastvrijheid en de heer Van Tergouw voor zijn inspirerende woorden en enthousiaste ontvangst.

Bron: KNHS