16 december 2008

Edwin van der Graaf stopt

De kreditcrisis is ook voelbaar in de mensport. De Westlandse vierspanrijder Edwin van der Graaf is er niet in geslaagd voldoende sponsorondersteuning voor 2009 binnen te halen. Daarom is, in overleg met de ondersteunende Stichting Vierspan Westland, besloten dat Vierspan Team Edwin van der Graaf komend seizoen niet aan de start van de Internationale menwedstrijden zal verschijnen.
 Stichting Vierspan Westland zal zich in samenwerking met Edwin van der Graaf gaan richten op het geven van mencursussen en het trainen en opleiden van mensen en paarden, met als toekomstperspectief in 2010 weer actief deel te nemen aan de wedstrijdsport.