29 december 2023

FEI Ponymeting in Ermelo midden februari

Voor pony’s die internationaal worden uitgebracht gelden er regels voor het meten. Deze regels zijn ingesteld door de internationale paardensportbond FEI. In de praktijk betekent dit dat een pony pas internationaal mag starten, als deze op de juiste manier is gemeten.

Voor pony’s die nog niet officieel zijn gemeten volgens de FEI-regelgeving of waarvan het tijdelijke FEI-meetcertificaat afloopt, is er op maandag 12 februari een officiële FEI-ponymeting op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Ben je menner en denk je erover om internationaal te gaan starten volgend jaar? Laat dan nu je pony meten.

Er komen geen meetsessies meer in Nederland dit seizoen. Meten kan dan alleen in het buitenland. Op 7 oktober is de eerstvolgende ponymeting in Ermelo.

Aanmelden

Ook pony’s die (nog) niet internationaal deelnemen kunnen worden aangemeld voor deze meting. Meld je aan voor de meting via het aanmeldformulier.

Om het tarief voor het meten zo laag mogelijk te kunnen houden, organiseert de KNHS maximaal 2x per jaar een meting. Tussentijds zijn er wel metingen in andere landen, zie hiervoor de kalender van de FEI: Pony Measuring Calendar.

Uitzonderingen

De FEI heeft een aantal uitzonderingen opgenomen in het reglement. Vanaf 1 januari 2022 geldt dat pony’s die worden ingemeten tijdens een FEI-ponymeting en die niet groter zijn dan 140 cm zonder ijzers/141 cm met ijzers en tussen de 6 en 8 jaar oud zijn, ook een FEI Lifetime Measuring Certificate ontvangen. Deze pony’s hoeven dus maar 1x gemeten te worden. Deze regel geldt pas sinds 1 januari 2022, maar helaas niet met terugwerkende kracht. Voor grotere pony’s tussen de 6 en 8 jaar blijft jaarlijkse meting dus WEL verplicht.

Vanaf 1 januari 2023 geldt ook een uitzondering voor pony’s die deelnemen aan internationale menwedstrijden, zodat starten in een CAI1*/CAI2*/CAI3* makkelijker is geworden. Mochten hier vragen over zijn, dan kan er een mail gestuurd worden aan topsport@knhs.nl. Lees hier meer informatie over het FEI Reglement: FEI Veterinary Rules.

Metingen voor KNHS-wedstrijden

Als pony’s officieel volgens het FEI-protocol zijn gemeten, neemt de KNHS deze maat uiteraard over. Pony’s die (nog) niet internationaal aan de start komen, mogen volgens FEI-protocol worden gemeten, maar er kan ook worden volstaan met een meting uitgevoerd volgens het KNHS reglement. Voor deelname aan KNHS-wedstrijden geldt: Alle pony’s moeten voor ze in de sport worden uitgebracht zijn gemeten. Het meten dient tot en met de achtjarige leeftijd jaarlijks plaats te vinden tussen 1 januari en 1 april. Wanneer een pony niet binnen die periode gemeten kan worden (bijv. door aankoop van de pony in mei) moet de pony voor de eerste start worden gemeten. Bij veel regio’s en/of verenigingen worden centraal ponymeetmomenten georganiseerd (voor KNHS-wedstrijden), maar je kunt uiteraard ook zelf een ponymeter benaderen. In Mijn KNHS vind je een adressenlijst van beschikbare ponymeters.

Bron: KNHSFoto: DigiShots