8 juni 2010

Gebruik van hulpmiddelen tijdens menwedstrijden

Naar aanleiding van onduidelijkheid bij officials en deelnemers in de mensport over wat toegestane hulpmiddelen en wat niet toegestane hulpmiddelen zijn, hierbij een toelichting.


Alle toegestane hulpmiddelen, dus niet behorende bij het harnachement, staan beschreven in het Wedstrijdreglement Mennen. Alle hulpmiddelen die niet zijn beschreven zijn, zijn niet toegestaan. Dat geldt dus ook voor de lagenbeschermer (ook wel Bitbuddy genoemd). Dit hulpmiddel is zowel besproken in de KNHS Disciplinecommissie Mennen als in het FEI Driving Comité en beide commissies hebben een negatief advies gegeven. Dus het gebruik hiervan is zowel op KNHS als FEI wedstrijden niet toegestaan.

Wanneer een KNHS Official waarneemt dat er tijdens de wedstrijd door een deelnemer gebruik gemaakt wordt van een onreglementair hulpmiddel zijn daar, afhankelijk van het wedstrijdonderdeel, de volgende artikelen uit het Wedstrijdreglement Mennen op van toepassing:
Artikel 534 lid 2 (proef A)
Artikel 544 lid 3 (proef B)
Artikel 550 lid 2 (proef C)
“Indien een overtreding op reglementaire bepalingen, zoals vermeld in dit reglement, niet in de strafpunten/maatregelen tabel is opgenomen; is het ter beoordeling van de jury of de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld om de overtreding ongedaan te maken dan wel de deelnemer uit te sluiten. Indien de overtreding of het ongedaan maken daarvan de deelnemer voordeel heeft opgeleverd of oplevert moet de jury de deelnemer uitsluiten”
 

Bron: KNHS