19 augustus 2014

IJsbrand Chardon in nieuwe KNHS-Bondsatletencommissie

Viervoudig wereldkampioen IJsbrand Chardon vertegenwoordigt de mensport in de nieuwe KNHS bondsatletencommissie. In deze nieuwe commissie zitten kaderleden uit alle 8 FEI-disciplines. Zij zijn op 18 augustus jl. door het KNHS Bestuur benoemd.


Foto: Krisztina Horváth

De bondsatletencommissie adviseert de KNHS over het topsportbeleid en werkt volgens de richtlijnen van het overkoepelend orgaan NOC*NSF. De bondsatletencommissie is als volgt samengesteld:

Marlies van Baalen (voorzitter)
Hans Peter Minderhoud (dressuur)
Frank Schuttert (springen)
Elaine Pen (eventing)
IJsbrand Chardon (mennen)
Annemarieke Roling (para dressuur)
Carmen Römer (endurance)
Fenna Elzinga (reining)
Claire de Ridder (voltige)

De bondsatletencommissie – en daarmee de topsport – wordt ook vertegenwoordigd in de Ledenraad.

De paardensportbond wil toegankelijker zijn voor haar leden door het reduceren van een flink aantal commissies en het instellen van discipline fora. De besluitvorming wordt sneller, de regio’s krijgen meer invloed en de adviesstructuur wordt vereenvoudigd. Om dit te realiseren, verdwijnen sommige zaken en komen er andere voor in de plaats zoals de bondsatletencommissie.

Samen naar nog mooiere sport
Naast de nieuwe sportfora, technische commissies en bondsatletencommissie, kunnen alle KNHS-leden komend najaar de voorzitter (indien aftredend) van het regio- en mendistrictenbestuur digitaal kiezen en krijgt iedere regio een portefeuillehouder recreatiesport in het bestuur. Leden krijgen zo veel meer directe invloed en de KNHS komt letterlijk dichterbij de paardensporter.

Kijk voor meer informatie op www.knhs.nl/dichterbijdepaardensporter.