2 januari 2014

In Memoriam Martien van den Heuvel

Op 2 januari 2014 is de heer Martien van den Heuvel op 73-jarige leeftijd overleden. Vanwege zijn vele verdiensten voor de paardensport was hij drager van de Gouden Speld en tevens erelid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

Als paardensportbestuurder kwam hij in beeld toen hij in 1984 penningmeester werd van het bestuur van het internationale concours hippique Indoor Brabant te ‘s-Hertogenbosch. In 1997 werd hij voorzitter en drukte hij zijn stempel op de ontwikkeling van Indoor Brabant tot een van de topevenementen in de wereld.
Aan dit voorzitterschap kwam in 2002 een einde toen Martien van den Heuvel in januari 2002 tot voorzitter van het Bestuur van de KNHS werd gekozen. Op dat moment was de KNHS ontstaan uit een fusie van zestien qua omvang sterk verschillende paardensportorganisaties met elk hun eigen geschiedenis en sfeer. Met visie en voortvarendheid gaf Martien leiding aan het Bestuur, dat voor de niet geringe taak stond van de KNHS een goede en financieel gezonde sportbond te maken.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en verdere familie sterkte om dit grote verlies een plaats te geven.

Lees het volledige in memoriam op knhs.nl