13 oktober 2023

Informatieavond over EK Jeugdmennen

De eerste activiteiten van Stichting Jeugdmennen staan gepland. Op het Wereldkampioenschap ponymennen in Oirschot was de lancering van deze Stichting. Onder grote publieke belangstelling werd het logo onthuld door de jeugdmenners die Nederland vertegenwoordigden op het EK in Kisbèr (2022). Ze werden aangekondigd als ‘de sterren van morgen’.

Er kwam veel jeugd op de lancering af
Foto: Privécollectie

Deze lancering ging niet onopgemerkt voorbij. “We hebben al heel veel vragen gekregen en daarom organiseren we op 20 november een eerste informatieavond,” vertelt Rowan Timmer, lid van het begeleidingsteam. Het wordt een online bijeenkomst, zodat het voor iedereen gemakkelijk is bij te wonen en mensen niet hoeven te reizen.

Op deze avond wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de weg naar het EK en het deelnemen aan de reguliere jeugdrubrieken in Nederland. Ook komen de leeftijdscategorieën, voorwaarden voor deelname en de selectiecriteria aan bod. Uiteraard is er ook aandacht voor de ervaringen die tijdens de afgelopen twee EK’s zijn opgedaan. Met beelden en verhalen van de deelnemers. “De avond is vooral bedoeld om mensen de eerste globale informatie te geven en uiteraard is er veel ruimte voor het stellen van vragen,” legt Rowan uit.

Waarom de Stichting jeugdmennen?

Nog even terug naar 2 september in Oirschot. Bram Chardon vertelde toen waarom de stichting is opgericht. Voor wie het heeft gemist volgt hier een samenvatting van zijn uitleg: “Door de hoeveelheid rubrieken is er binnen de KNHS geen ruimte om aan de slag te gaan met een groep jeugdmenners voor het EK Jeugdmennen. Ondanks dat veel andere landen dat wel doen. Daarom hebben we dit in Nederland destijds vanuit de districten opgepakt met Hans Zumbrink als grote kartrekker. Hij is er helaas niet meer, maar we gaan door en willen in 2024 naar het EK in Flyinge Zweden. Al die jaren is alles op eigen kosten gedaan; ook de volledige begeleiding, het huren van trainingsaccommodaties enzovoorts. Je zult begrijpen dat het een dure aangelegenheid wordt en dat het op langere termijn niet meer op die manier kan. Daarom is de Stichting jeugdmennen opgericht. Hiermee willen we geld inzamelen zodat het mogelijk blijft om ook in de toekomst met jeugdmenners deel te nemen aan de Europese kampioenschappen.”


Geflankeerd door 'de sterren van morgen' vertelde Bram Chardon het verhaal van de Stichting Jeugdmennen
Foto: Eveline Roseboom Meel

Meer informatie

Aanmelden voor de bijeenkomst van 20 november kan nu al door te mailen naar info@jeugdmennen.nl . Dan ontvang je vanzelf een uitnodiging.

Meer informatie over de stichting jeugdmennen staat op www.jeugdmennen.nl


De jeugdmenners kwamen ook zelf aan het woord
Foto: Privécollectie

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.