18 maart 2009

Inlegvel medische behandelingen verplicht bij paardenpaspoort

Op 1 juli 2009 wordt er een Europese verordening met voorschriften voor de identificatie en registratie van paarden van kracht. In deze verordening staan veel verplichtingen die in Nederland al gelden sinds 1 januari 2004, toen de PVV verordening identificatie en registratie van paardachtigen in werking trad. Daarnaast staan er in de Europese verordening ook een aantal nieuwe voorschriften. Deze voorschriften gaan vanaf 1 juli 2009 in Nederland en in alle andere lidstaten van de EU gelden.


Dit houdt in dat je voor 1 juli een inlegvel medische behandeling moet aanvragen voor je (wedstrijd) paard. Je kunt dit inlegvel aanvragen bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. De kosten hiervoor bedragen 7,50 euro per inlegvel.
Na 1 juli 2009 ben je verplicht een vervolgpaspoort aan te vragen voor je paard. De kosten hiervoor zijn €20,-.

Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van het inlegvel.

Bron: KNHS