28 maart 2021

I&R paardenhouderij mogelijk vanaf 12 april

Vanaf 21 april 2021 zijn alle paardenhouders verplicht om, in een door de RVO beheerde database, te registreren welke paarden op hun terreinen gehouden worden. De houder van het paard is verantwoordelijk voor een goede registratie in het I&R-systeem. Ook als de houder niet de eigenaar is.

De identificatie & registratie (I&R) van paardachtigen (paarden, pony’s, ezels en muilezels) is vanaf 21 april voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Naast het paspoort en de chip moet van alle paardachtigen ouder dan zes maanden in de database van RVO geregistreerd staan waar het gehouden wordt.

Deze nieuwe regelgeving is bedoeld om in de toekomst een beter overzicht te verkrijgen bij de uitbraak van besmettelijke ziektes, zoals de Afrikaanse Paardenpest of de neurologische vorm van rhinopneumonie.

Registreren

Iedere paardenhouder krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties, zoals de locatie, activiteiten, faciliteiten en het aantal en soort paarden moeten worden geregistreerd. Dit is verplicht voor hobbymatige én bedrijfsmatige paardenhouders. Daarnaast dienen tijdelijke verplaatsingen zoals buitenritten, trainingen, wedstrijden en verplaatsingen naar een dekstation, in een schrift of map bijgehouden te worden. Zo kan er altijd verklaard worden waar een paard zich bevindt.

Verder dient de paardenhouder bij het verlies van het paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of bij het overlijden van een paard, dit gelijk door te geven. Inclusief de betreffende datum.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen aan te melden. Dit kan vanaf 12 april 2021.

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure.Foto: Krisztina Horváth

Bron: RVO