15 september 2009

Juryleden mennen op stage in Assen

Drie kandidaat KNHS-menjuryleden allround hebben tijdens de eerste menwedstrijd Assen op 12 en 13 september stage gelopen. Ton Wijnen uit Heesch, Hermann van den Bosch uit Oosterwolde en Joke Elzinga-Sloot uit Benneveld jureerden naast het reguliere jurycorps de dressuur, de vaardigheid en de marathon.

Juryvoorzitter Gerrit Hemink en stagebegeleider Arjen Coppoolse van de KNHS en waren zeer tevreden over de kandidaten: “De aspirant juryleden hebben een goede indruk op ons gemaakt,” vertelt Coppoolse. “We hebben gelet op hun manier van jureren, alertheid, concentratie, maar ook hoe ze in een team functioneren. Na afloop van iedere wedstrijddag hebben we uitgebreid met de kandidaten geëvalueerd en we hebben hen nog een aantal tips gegeven.”
De drie kandidaat juryleden lopen op 27 en 28 september opnieuw stage tijdens de menwedstrijd in Deurne, waar de Nederlandse kampioenschappen enkel-en tweespan paard en enkel-, twee-en vierspan pony’s worden verreden.
Na de schriftelijke toets beslist de KNHS in de eindevaluatie die de komende maanden plaatsvindt of kandidaten de allround jurybevoegdheid toegewezen krijgen.