11 december 2020

KNHS meetmomenten onder voorwaarden mogelijk

Door Corona zijn er nog steeds geen wedstrijden mogelijk en waren ook 'meetmomenten' nog niet aan de orde. Er worden inmiddels op behoorlijke schaal, onder alle geldende regels, oefenparcoursen en trainingen gehouden. De KNHS maakte deze week bekend dat er vanaf 14 december ook weer meetmomenten kunnen worden georganiseerd. Maar dat kan alleen als er toestemming is van de plaatselijke autoriteiten.

Aan de activiteiten die de afgelopen weken door het land georganiseerd zijn is volgens de KNHS te zien dat dit goed binnen de geldende maatregelen georganiseerd kan worden. Dit komt omdat mennen geen contactsport is en veelal buiten, of in zeer grote goed geventileerde rijhallen plaats vindt.

Puntenregistratie mogelijk

De KNHS geeft daarom vanaf 14 december de mogelijkheid om paardensportactiviteiten onder auspiciën van de KNHS te organiseren. Wanneer wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden kunnen deze activiteiten in aanmerking komen voor puntenregistratie. Voor de paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten zijn bepalingen opgesteld. Deze moeten strikt worden nageleefd.

Toestemming gemeente en veiligheidsregio vereist

Verenigingen en organisaties hebben uitdrukkelijke toestemming van hun gemeente of veiligheidsregio nodig om beoordelings- en meetmomenten organiseren. Hier zijn duidelijke voorwaarden en bepalingen op van toepassing, waardoor KNHS- officials toezicht kunnen houden op paardenwelzijn en veiligheid. Ook komt er zo meer landelijke spreiding van het aantal paardensportactiviteiten met de bedoeling grote reisbewegingen te voorkomen.

Lees alle details op de KNHS siteFoto: Krisztina Horváth