26 november 2021

KNHS Menforum: Wijzigingen SWM

Tijdens de online vergadering van het Menforum op 22 november zijn er belangrijke beslissingen genomen over de samengestelde menwedstrijden. Daarnaast is Stan van Eijk toegetreden tot het Menforum namens District Zuid, waarmee hij de plaats inneemt van Hein Verhofstad die tijdens de vorige vergadering afscheid nam.

FEI 2* dressuurproef vervangt klasse M dressuurproef

Het Menforum vindt dat de huidige FEI 2* dressuurproef goed vergelijkbaar is met de KNHS – proef op M niveau. Om de overstap naar de internationale tweesterrenwedstrijden gemakkelijker te maken is er besloten dat met ingang van volgend seizoen de klasse M de FEI-proef gaat rijden. De klasse L behoudt de eigen proef en de klasse Z blijft de FEI 3* – proef rijden. De nieuwe proeven worden binnenkort vertaald en gepubliceerd op KNHS.nl.

KNHS kampioenschappen 2022

De KNHS-Kampioenschap klasse L en M worden op zaterdag 3 en zondag 4 september verreden in Tilburg. De organisatie is in handen van Menvereniging De Postkoets.

Daarnaast is overleg geweest met een afvaardiging van de rekenkamer. Deze heeft aangegeven dat de rekenkamer dringend op zoek is naar nieuwe mensen om ook in de toekomst de SWM goed te kunnen blijven bedienen.

Bijdragen aan het Menforum?

Leden die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de mensport in Nederland kunnen meer informatie krijgen via de website van het eigen Mendistrict of contact opnemen met het forumlid van het eigen district.

Klik hier voor de contactgegevens van alle leden van het Menforum


Toegetreden tot het menforum: Stan van Eijk
Foto: Krisztina Horváth