8 november 2020

Ledenvergaderingen Mendistricten gaan online

Het is momenteel niet mogelijk om ledenvergaderingen fysiek te houden. Daarom hebben alle vier de mendistricten er voor gekozen om dit najaar de algemene ledenvergaderingen online te houden.

Het zal even wennen zijn en door veel mensen als minder gezellig worden ervaren. Maar op deze manier kunnen er toch besluiten worden genomen en kan er overleg plaatsvinden met de leden.

District Noord heeft haar Algemene ledenvergadering inmiddels achter de rug. Deze werd online gehouden op 8 oktober. De ALV’s van de overige districten vinden de komende weken plaats op de volgende data:

16 november – Zuid

19 november – West

23 november – Oost

Leden vinden op de website van hun district informatie over deelname aan de vergadering.