13 november 2008

Les van Mark Weusthof en Henk Hammers

Op maandag 17 november komt vierspanrijder Mark Weusthof naar Paardensportcentrum De Hoffmeijer in Ambt Delden voor een openbare les en clinic. De gebruikelijke les van Raymond Letteboer aan de leden van de Koets'n Keerls komt op deze avond te vervallen. In plaats daarvan geeft Mark Weusthof een clinic over het trainen en rijden van paarden.

Diverse rijders brengen hun eigen paarden mee en Weusthof zal de nodige aanwijzingen en instructie geven. Om 20.00 uur start de clinic van Mark Weusthof.

Op maandag 15 december om 20.00 uur komt tuigpaardrijder en trainer Henk Hammers naar Ambt Delden. Meervoudig kampioen Hammers brengt zijn eigen paarden mee en met deze als voorbeeld licht hij zijn wijze van trainen en rijden van tuigpaarden toe.

Beide avonden beloven bijzonder interessant te worden.

De avonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Voor meer informatie: www.tuigpaarden-twente.nl