3 november 2021

Maatregelen paardenhouderij door uitbraak vogelgriep

Sinds 26 oktober is vanwege vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Zeewolde een beperkingszone rondom het bedrijf ingegaan. 30 oktober werd in Grootschermer eveneens vogelgriep vastgestel bij een pluimveebedrijf. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Rond het bedrijf is een vervoersbeperkingsgebied ingesteld waarvoor beperkende maatregelen gelden.

Als er een uitbraak van vogelgriep is op een locatie met meer dan 50 vogels worden er een aantal maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is dat er een beperkingszone (10 km gebied) rondom een besmet bedrijf ingaat, wat betekent dat er onder andere een vervoersverbod geldt dat betrekking heeft op pluimvee, eieren, mest en strooisel. Verder gelden er hygiëneprotocollen en een registratieplicht voor bezoekers.

Paardenhouderij

Op dit moment geldt voor het vervoer van paarden in de genoemde toezichtsgebieden de volgende regel:

  • Paarden mogen worden vervoerd zolang deze niet op een locatie staan met vogels. Als dat wel het geval is gelden er beperkingen en mag dat alleen met een goedgekeurd hygiëneprotocol. Deze vind je hier.

Houdt de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen.

Bron: Sectorraad PaardenFoto: Krisztina Horváth