19 maart 2009

Mark Wentein nog vier jaar aan de leidsels

De bekende Belgische internationale menner, jurylid en omroeper Mark Wentein is op maandag 16 maart opnieuw gekozen als voorzitter van de VLP, de Vlaamse Liga Paardensport. Wentein neemt de komende vier jaar de leidsels weer in handen.


De VLP koos een nieuwe raad van bestuur en dito dagelijks bestuur. De voorbije vier jaar is de VLP uitgegroeid tot de grootste door Bloso erkende paardensportfederatie van Vlaanderen en dit is tevens de verdienste van de mensen die in de raad van bestuur gewaakt hebben over het reilen en zeilen van de VLP.
Wentein was uittredend voorzitter van VLP en werd door de raad van bestuur opnieuw voorgedragen:
“Ik voel me vereerd dat ik buiten de raad van bestuur verkozen werd met ruim 70 % van de stemmen, hetgeen bevestigt dat het gevoerde beleid, inzet en groei van de VLP – ook naar buiten in tal van vertegenwoordigingen – in de juiste kadans zit. Belangrijk wordt het onze sport in een economische crisis te sturen en de groei te bestendigen. Maar we hebben een nieuwe ploeg van enthousiaste mensen in de commissies, in de raad van bestuur en het dagelijks bestuur. Zoals ieder nieuw paard zijn plaats in de stal dient te vinden, zal dit ook bij de VLP nodig zijn. Sommige ambitieuze kleppers dien je in te tomen en eminente boegbeelden verdienen hun welverdiende rust. Iedereen dient zijn juiste plaats in de kudde te vinden. Ik zie dan ook de volgende 4 jaar hoopvol tegemoet. Het vertrouwen dat ik zowel in de commissieverkiezingen als voor het voorzitterschap kreeg, motiveren me des te meer om de leidsels van dit span opnieuw stevig in handen te nemen. We staan klaar voor de volgende uitdagingen die op ons af komen.”

Ponyvierspanrijder Mia Allo vertegenwoordigt de mendiscipline in de VLP.