9 februari 2024

Mendurancevereniging gaat voor goede winstpuntenregistratie

De mendurancevereniging is met ruim dertig startende leden niet de grootste club van Nederland, maar wel aangemeld bij de KNHS, alwaar de winstpuntenregistratie zou moeten plaatsvinden. Dit gebeurt helaas niet adequaat.

Toen de mendurance net bestond, was de club vanwege verschillende raakvlakken aangesloten bij de Endurance en werden van daaruit de winstpunten per wedstrijd bijgehouden. Omdat het gaat om mennen kwam de vereniging een jaar of drie geleden onder de discipline Mensport te vallen. Vanuit de vereniging vertelt bestuurslid wedstrijdzaken & ledenadministratie, Marja Ribbers: “De afspraak met de KNHS was vanaf het begin dat zij de winstpunten per wedstrijd zouden bijhouden, zoals ze doen bij het springen, de dressuur en alle menwedstrijden. Dit blijkt onzorgvuldig en onvoldoende te gebeuren. De meeste van onze leden houden het wel zelf bij en stappen pas over als ze voldoende winstpunten hebben om daadwerkelijk te mogen promoveren.”

Veredelde buitenrit

“Echter, wil je als organisatie ook weten of iemand in de juiste klasse start. Mendurance bestaat uit vier klassen en als deelnemende aanspanning heb je zes winstpunten nodig om over te mogen stappen naar een volgende klasse. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan hierover hebben we als bestuur besloten de winstpuntenregistratie tijdelijk in eigen hand te nemen, natuurlijk geen ideale situatie. We zijn wel in overleg met de KNHS. Naast de winstpuntenregistratie hebben we nog diverse andere voorstellen bij ze neergelegd om mendurance voor de menners nog aantrekkelijker te maken. Teveel mensen zien het nog als een veredelde buitenrit, maar daarmee doe je de sport echt tekort. We hopen dat en de winstpuntenregistratie en de nieuwe voorstellen nog voor het nieuwe seizoen een vervolg krijgen!”

Doel is een sluitende winstpuntenregistratie

Bekend is inmiddels dat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuw uitslagenprogramma voor de Endurance, misschien dat dit door middel van enkele kleine aanpassingen ook goed te gebruiken is voor Mendurance. Als met dit programma nog niet kan worden gewerkt bij aanvang van het nieuwe seizoen, kunnen de uitslagen tijdelijk worden genoteerd in Excell. Maar het is wel degelijk de bedoeling om op termijn ook een sluitende winstpuntenregistratie voor Mendurance te hebben. We vroegen Arjen Coppoolse, menvertegenwoordiger bij de KNHS ook om een toelichting: “We zijn momenteel in overleg met de mendurancevereniging, hoe we dit invulling kunnen gaan geven. We gaan zien wat hier gaat uitkomen als passende oplossing.”Foto: Arnd Bronkhorst

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.