10 maart 2010

Mensportbedrijf voorbeeld Paard & Landschap

Op vrijdag 5 maart was mensportbedrijf De Hooghe Acker het decor voor de opening van het project Paarden in het Landschap van de provincie Drenthe.
De Hooghe Acker, het mensportbedrijf van tandemrijder Han Gankema, is voorbeeldbedrijf van dit project. Het 5 hectare grote terrein is ingericht op de wijze die met het project “Paarden in het Landschap” wordt beoogd. Rijhal, trainingsveld en weiden zijn omgeven met houtwallen, meidoornhagen en houten afrasteringen.
 Het project “Paarden in het Landschap, kansrijke dragers van het landelijk gebied”, wordt uitgevoerd door SBNL in samenwerking met de KNHS.
Meer informatie: www.paardenindrenthe.nl en www.dehoogheacker.nlDe openingshandeling vond plaats door het luiden van de bel na een 5 minuten durend vaardigheidsparcours met hindernissen. De strijd werd geleverd tussen gedeputeerde Munniksma en eerstverantwoordelijke provinciale ambtenaar Cathrien Posthumus. Tegelijkertijd, maar in tegenovergestelde richting reden zij met Jannes Kinds (vierspan pony) en Cora Poelman (tandem pony) in een inmiddels tot sneeuwstorm ontwikkelde sneeuwbui.

Onder luide toejuichingen van de genodigden vanaf verhoogde terras ontrolde zich een spannende strijd. Het openingswoord vond uiteindelijk toch maar binnen plaats.
 Het vele groen leidt niet alleen tot een fraaie landschappelijke inpassing aan de rand van het Nationaal Park Drentsche Aa, maar roept ook een bijzonder plezierige sfeer op het terrein zelf op. Het is daarom steeds de leidraad bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Ook de hindernissen, waterpartij en dressuurbaan zijn op deze wijze ingepast.