1 mei 2009

Nieuw menboek: ‘Menpaard in opleiding’

Zojuist verschenen bij Horses & Driving Books-vof, Lochem het nieuwe menboek ‘Menpaard in opleiding’ van Rudolf Temporini met medewerking van IJsbrand Chardon, Koos de Ronde, Gerard Leijten, Jan van den Broek, Jan de Boer en Tjeerd Velstra; 152 pagina’s, 110 instructieve foto’s. Prijs € 24,50.


In ‘MenPaard in opleiding’ staat de opleiding van het menpaard centraal, voor de recreatiesport tot aan de wedstrijdsport. Het boek verscheen eerder in het Duits en is geschreven door Rudolf Temporini, die zelf tot een van de allerbeste paardenfokkers en meninstructeurs behoort. Van zijn hand verschenen eerder een drietal boeken over de mensport.
‘Menpaard in opleiding’ begint bij de keuze van pony of paard; welk ras past het beste bij mij. Bekende menners als Jan van den Broek, Jan de Boer en natuurlijk viervoudig wereldkampioen IJsbrand Chardon geven daarbij hun mening over het ideale menpaard.
In een volgend hoofdstuk komt de kennismaking, de omgang en het vertrouwd maken met het paard in de opleiding aan de orde. Wanneer onze ‘leerling’ aan de longe toe is, gebeurt dat met geduld en rust. Eenmaal vertrouwd met de strengen vindt het eerste inspannen plaats; naast een ‘leermeester’ of alleen, maar altijd met de assistentie van een helper, die het nog groene paard vertrouwen geeft. Eigenaren van opleidingsstallen zoals Gerard Leijten en Koos de Ronde vertellen hoe zij een groen (men)paard beleren.
Ook nadat de aanspanning veilig wordt rondgestuurd, moet de menner zich realiseren zich met het paard nog in het beginstadium van de scholing te bevinden. Stap voor stap maakt de lezer kennis met de training, het proberen eigen te maken van de menkunst en het rijden van die eerste menwedstrijd. Zoals Rudolf Temporini zelf aangeeft komt aan die scholing nooit een einde; er is altijd nog verbetering mogelijk. Dat maakt juist de paardensport en in het bijzonder de mensport zo prachtig en uitdagend. Voor meer info: www.mensportbooks.nl
Ook te koop bij de ruitersportzaken.