17 november 2008

Nieuw reglement Indoormarathon

De ledenraad van de KNHS heeft onlangs haar toestemming gegeven voor een nieuw reglement voor de indoormarathon menwedstrijden.


De informatiebijeenkomsten voor officials voor het nieuwe indoorreglement vinden plaats in december 2008. Parcoursbouwers en juryleden allround en/of vaardigheid worden hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomsten worden verzorgd door de KNHS, afdeling opleidingen en geleid door Jeroen Houterman namens de parcoursbouwers, Jaap Boom namens de juryleden en Hans Zumbrink namens de Disciplinecommissie Mennen.

Het reglement is te vinden op: www.knhs.nl, tabblad mennen; reglementen; disciplinereglementen mennen; reglement indoormarathon 2008-2009.

Bron: KNHS

Het reglement vervangt het oude reglement dat onderdeel uitmaakt van het totale disciplinereglement mennen. Er is voor gekozen om voor het indoormarathon mennen alvast een nieuw reglement te ontwikkelen omdat in het nieuwe reglement voor de wedstrijdorganisaties en deelnemers meer mogelijkheden zijn.

Voorheen werden deelnemers van verschillende niveaus in 1 rubriek geplaatst. In de nieuwe situatie is er een klasse A (jeugd), klasse B (hobby-rijders , dressuur/vaardigheid-rijders en klasse 1 en 2 ) en klasse C ( startgerechtigd in klasse 3 en 4 SWM, ook via de "over en weer" regeling ).
Daarnaast zijn de regels duidelijker geworden en heeft het paardenwelzijn meer aandacht gekregen.

Vanaf 1 januari 2009 worden de indoorwedstrijden onder het nieuwe reglement verreden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor wedstrijden die onderdeel uitmaken van een competitie (die al voor de invoering van het nieuwe reglement is opgestart) .