28 december 2016

Nieuws van de VLP-commissie Mennen

De laatste VLP-vergadering van het jaar was nog een erg productieve bijeenkomst, zo werden er verschillende zaken afgerond.

Ten eerste werd er een nieuw kegelparcours besteld van 60 kegels met bijhorende nummers en hoezen.

Op Flanders Horse Expo wordt de Superfinale verreden. Er is dit jaar gekozen voor een andere formule met één centrale hindernis in combinatie met een supersnel kegelparcours. Deze formule kan in de loop van het seizoen, zowel door menners als organisatoren, uitgeprobeerd worden.
Dit spectaculaire gebeuren vindt plaats in de hoofdpiste tussen 13.00 en 17.00 op zondag 26 februari. Voorafgaand aan de superfinale betreden de elegantiemenners als eerste de piste om de show te stelen. Als afsluiter staat er een spectaculaire “Battle” onder de bekendste vierspan paard-en ponymenners op het programma. Meer info op www.vlp.be

Ook volgend jaar voorziet de commissie opnieuw een budget voor opleiding van menners en juryleden. Momenteel worden er contacten gelegd met trainers om de internationale beloftemenners gedurende hun aanloop naar de WK’s de nodige professionele ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden.

Een datum die elke official al in zijn agenda mag blokkeren is de terugkomdag voor officials in Waregem op 4 en 5 maart. Deze dag worden alle neuzen in dezelfde richting gezet door een gastspreker.

Verder is er ook een training gepland met Félix-Marie Brasseur in Gesves op 28 en 29 januari, waar ook de Belgische officials voor zijn uitgenodigd.

Voor de menners (alle niveaus), organisatoren en officials is er een zeer interessante infoavond op 20 februari met een clinic over bitten en aanleuning(-sproblemen), gebracht door Paul Versluis. Deze vindt plaats in de nieuwe kantoren van de KBRSF in Zaventem. Verder zijn er enkele belangrijke wijzigingen wat betreft het aantal inschrijvingen op een indoorwedstrijd en worden er vernieuwde wedstrijdformats toegelicht. Verder worden de wijzigingen in de reglementen en de Belgische aanpassingen BA’s besproken. De avond wordt afgesloten met een drink op het nieuwe seizoen!

Bron: VLP-mencommissie