12 december 2000

NKB unaniem achter herstructurering NHS

Wanroij, 12 december 2000
De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Katholieke Bond van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs, met ruim 19.000 leden qua grootte de tweede paardensportorganisatie van ons land, heeft zich gisteravond unaniem achter de herstructureringsplannen van de NHS geschaard. Het Bestuur van deze organisatie kreeg daarmee een welverdiende beloning voor de geleverde inspanningen om de leden van het belang van de herstructurering van de Nederlandse paardensport te overtuigen. Na VVCO/IHEC is de NKB de tweede organisatie, die besloten heeft de oprichtingsplannen van de Nederlandse Paardensport Bond te steunen.De NKB hield de Algemene Ledenvergadering voor het eerst in het eigen NKB-Centrum te Wanroij. De grote zaal was met ruim 300 aanwezigen goed gevuld toen vice-voorzitter Leo Tacken de vergadering opende. Hij verving voorzitter Harry Krabbenborg, die wegens ziekte verstek moest laten gaan. De toonzetting van de Algemene Ledenvergadering was duidelijk toekomstgericht. Directeur Sjef van Roovert bood het jaarverslag aan onder het motto ?Van rampjaar naar jubeljaar?, daarbij doelend op eerdere problemen op onderwijs- en herstructureringsgebied, die gelukkig zijn opgelost. ?Door dat gehele proces is de NKB sterker geworden?, aldus Van Roovert, die zijn personeel complimenteerde voor de getoonde inzet, die nodig was om naast alle werkzaamheden de recente verhuizing van het NKB-bureau van Tilburg naar Wanroij te realiseren en nieuwe collega’s in te werken, omdat een aantal van hen elders werk vond.Belangrijkste agendapunt was de besluitvorming met betrekking tot de herstructurering van de NHS. De besluitvormingstekst, die op 7 februari 2001 het licht voor de nieuwe paardensportbond op groen moet zetten, bleek een hamerstuk. Unaniem besloot men de NKB-vertegenwoordigers in de Ledenraad van de NHS te machtigen in te stemmen met de gedane voorstellen. Een luid applaus onderstreepte de eensgezindheid. De afwezige voorzitter Krabbenborg had het scenario voorzien, want in een brief aan de vergadering sprak hij van ?een historisch belangrijk besluit met een positieve en psychologische invloed?, daarmee doelend op het besluitvormingsproces bij andere lidorganisaties. Tacken, die de vergadering in vlot tempo leidde, sprak de verwachting uit ?om samen met de anderen één paardensportorganisatie te vormen, betaalbaar, waar iedere paardensporter zich thuisvoelt, aangestuurd door een sterke werkorganisatie?.De NKB heeft als van huis uit katholieke organisatie altijd een eigen karakter gehad. Ook nu was er ruimte voor een korte toespraak van de geestelijk adviseur, die geheel in lijn met de vergadering sprak over toekomstverwachting, de kwaliteit van het leven en zorg voor elkaar. Zijn behartenswaardige woorden vormden een waardig slot van een geslaagde en wellicht voorlaatste Algemene Vergadering.