20 april 2009

Nuttige bijscholing Hoofdhindernisrechters

Op donderdagavond 16 april verzorgde de KNHS afdeling Opleidingen een bijscholing voor de Hoofdhindernisrechters. Een kwart van de bijna 80 functionarissen was aanwezig op het KNHS-centrum in Ermelo voor deze nuttige opfrisbijeenkomst.


Nationaal en internationaal jurylid en lid van de Begeleidingscommissie Officials Mennen (BOM) Gé König bracht de aanwezigen onder meer op de hoogte van de wijzigingen in het KNHS reglement en het FEI reglement. Er werden diverse op-en aanmerkingen van de rekenkamer besproken en er werden nuttige tips uitgewisseld.
Het is de bedoeling van de KNHS om deze bijeenkomst ieder jaar te herhalen.