4 februari 2009

Oldenzaal gaat niet door

Het bestuur van Horse Driving Twente in Oldenzaal heeft besloten in 2009 GEEN menwedstrijd te organiseren. De organisatie is er niet in geslaagd voldoende financiële middelen te verzamelen om de internationale CAI-B menwedstrijd die van 8 tot en met 10 mei op de kalender staat te kunnen realiseren.


De Belangenvereniging Mennen is meer dan teleurgesteld over de beslissing van Oldenzaal. De organisatie van Oldenzaal wilde pertinent niet van haar nieuwe datum (8-10 mei) wijken waardoor de menwedstrijd Uden in het gedrang kwam. Deze mooie klasse 4 menwedstrijd wordt immers ieder jaar op het tweede weekend van mei georganiseerd. De organisatie van Uden besloot hierop in 2009 geen menwedstrijd te organiseren.
Met de annulering van de menwedstrijd Tilburg is Nederland binnen enkele maanden drie uitstekende wedstrijden kwijtgeraakt.
De Belangenvereniging Mennen heeft inmiddels afspraken gemaakt met de wedstrijdorganisaties om te zorgen dat de wedstrijdkalender 2010 goed afgestemd wordt.