14 april 2024

Paardensector kan grote bijdrage leveren aan biodiversiteit

Recent onderzoek van het lectoraat Duurzame Paardenhouderij en Paardensport aan Hogeschool Van Hall Larenstein, in samenwerking met Stichting Part-Ner en Federatie Paardrijden Gehandicapten, laat zien dat de paardensector een grote bijdrage kan leveren aan het verhogen van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Paardenhouderijen zetten gemiddeld al zo’n 12% van hun land in voor kleine landschapselementen zoals heggen, hagen, bloemenrijke randen of natuurlijke oevers.

De resultaten van het onderzoek zijn opmerkelijk, gezien de ambitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied om in 2050 tien procent van het landelijk gebied ‘groenblauw dooraderd’ te hebben. Deze dooradering met landschapselementen wordt gezien als een belangrijke stap richting duurzame landbouw en duurzaam natuurbeheer. Eerder was niet duidelijk dat de paardensector al zo’n substantiële bijdrage hieraan levert.

Burgers helpen bij onderzoek

Aan het onderzoek deden meer dan 500 bedrijfsmatige en particuliere paardenhouders mee. Zij hielpen bij het verzamelen van de data. “Deze manier van onderzoeken is belangrijk om de sector zelf te betrekken bij het realiseren van een duurzame toekomst”, vertelt dr. Inga Wolframm, lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport. “De bereidheid van de paardensector om mee te werken aan een groenere wereld komt duidelijk naar voren uit de enthousiaste bijdragen.”

Dankzij deze ‘citizen science’ benadering ontstond een representatief beeld van aantal, grootte en type kleine landschapselementen op paardenhouderijen. Heggen, hagen, bloemrijke randen, waterpartijen en andere landschapselementen bevorderen niet alleen de lokale biodiversiteit, maar dragen ook bij aan het paardenwelzijn. Bijvoorbeeld door natuurlijke schaduw en vermaak te bieden aan paarden.

Biodiversiteit én paardenwelzijn

De resultaten van het onderzoek Green Treasures (Nederlands: Paard & Natuur aan huis) laten zien dat de paardensector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vergroenen van het landelijk gebied als geheel. De hippische sector beheert namelijk flink wat grond, in Nederland zo’n 230.000 hectare. Dat is de totale oppervlakte van de provincie Groningen! Bovendien is er binnen de sector nog veel onbenut potentieel voor vergroening, verduurzaming en meer biodiversiteit.

“Omdat een aanzienlijke hoeveelheid land door de paardensector wordt beheerd, kan de invloed op het landschap en de biodiversiteit in Nederland significant zijn,” benadrukt Wolframm. “De studie wijst uit dat er al veel goede initiatieven binnen de sector bestaan, met ruimte voor nog meer positieve impact.”

Het onderzoek nodigt uit tot verdere erkenning en ondersteuning van de paardensector als een belangrijke speler bij het bevorderen van biodiversiteit in Nederland. Het stimuleren van nauwere samenwerking tussen paardenhouders, beleidsmakers en natuurorganisaties kan leiden tot een nog grotere gezamenlijk inzet voor een biodivers en duurzaam landelijk gebied. Wolframm: “Door te kijken naar de unieke behoeften en mogelijkheden van elke paardenhouderij, kunnen we innovatieve oplossingen bedenken. Oplossingen die niet alleen de biodiversiteit bevorderen, maar ook het welzijn van paarden ten goede komen.”

Het onderzoek werd ondersteund door Provincie Gelderland, EquInnoLab, Stichting SBNL Natuurfonds, Landschap Erfgoed Utrecht, Outdoor Gelderland, Doderm BV, Equilin BV, Venhorst Fourage en Human & Horse Academy.

Lees het volledige onderzoek hierFoto: Arnd Bronkhorst