2 maart 2021

Paardensport in de ban van het Rhinovirus

Nadat een week geleden het Rhinopneumonie virus uitbrak tijdens een internationaal springconcours in Valencia houdt de paardenwereld haar hart vast. Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, heeft de FEI besloten om alle internationale wedstrijden in tien landen van het vaste land van Europa te annuleren tot en met 28 maart. Het nieuws over het Rhinovirus haalde zelfs de landelijke media. Het betreft de neurologische vorm van Rhinopneumonie.

De KNHS heeft overlegd met de werkgroep Diergezondheid van de Sectorraad Paarden. Uit voorzorg is besloten alle kadertrainingen, waar het topsportpaarden betreft, de komende twee weken te annuleren. Verder ziet de bond op dit moment geen reden om extra maatregelen te treffen in Nederland. Het advies is om extra alert te zijn op mogelijke symptomen bij paarden zoals verkoudheidsklachten, koorts, dikke benen en bij twijfel contact op te nemen met de dierenarts.

Voor paarden die vanuit het buitenland naar Nederland komen, geldt het dringende advies om deze paarden bij thuiskomst tenminste 14 dagen geïsoleerd te stallen. Daarnaast is het advies om op dag 7 en dag 14 een neusswabtest af te laten nemen. Na twee negatieve testuitslagen kunnen de paarden dan uit de isolatie.

Besmettingen in België en Duitsland

In België zijn er gevallen van Rhinobesmetting bekend. De Belgische paardensportbonden (KBRSF, Paardensport Vlaanderen en LEWB) hebben besloten om alle wedstrijden van alle disciplines en op alle niveaus te annuleren tot en met 28 maart 2021. Deze organisaties raden aan om ook trainingen en veilingen uit te stellen. Ze willen vermijden dat verschillende ‘bubbels’ met elkaar in aanraking komen. Elk niet-essentieel transport van paarden wordt door de Belgische bonden stellig afgeraden.

Ook in Duitsland zijn alle nationale paardensportevenementen tot en met 28 maart verboden. In Mönchengladbach blijkt het virus te zijn opgedoken. Keuringen, trainingen en verschillende andere evenementen in Duitsland zijn afgelast. Het dringende advies in Duitsland is, evenals in België, om geen paarden te vervoeren. Zo wil men verspreiding van het virus voorkomen.

Voor meer informatie over het Rhinopneumomievirus kun je terecht op de website van de Sectorraad paarden.Foto: Krisztina Horváth

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.