6 december 2023

Petitie voor verhoging wegenbelasting privé paardenwagens

Een voorgenomen verandering in het Belastingplan 2024 brengt de betaalbaarheid van particulier paardenvervoer in gevaar, meldt Hoefslag. De geplande verhoging van de wegenbelasting op particulier gehouden paardenwagens van 25% naar het volle tarief voor personenauto’s per 1 januari 2026 vraagt om dringende aandacht en actie van de paardensporters. Er is een petitie gestart.

Kwarttarief

Onder de huidige Wet motorrijtuigenbelasting 1994 genieten privé gehouden paardenwagens van een kwarttarief van 25%. Het kabinet wil dit echter verhogen naar het volle tarief voor personenauto’s. Voor veel paardenwagens kan dit oplopen naar 900 euro per maand. Dat worden dure ritjes dus.

De oude regeling van het kwarttarief voor paardenvervoer, bedoeld om gebruikers te compenseren voor beperkt weggebruik, is nu onder vuur omdat het aantal gebruikers binnen deze regeling is toegenomen, wat volgens het ministerie van financiën wijst op potentieel misbruik. Het belastingplan stelt dat het beperkte gebruik van paardenwagens slechts een aanname is. Echter, deze bewering en de vermeende toename van misbruik van de regeling zijn niet onderbouwd met feiten. Alvorens tot afschaffing van het verlaagde tarief over te gaan, is grondig onderzoek naar deze aannames noodzakelijk. Degene die Hoefslag tipte over deze regeling stelt voor om onderzoek uit te voeren door bijvoorbeeld aanlevering van kilometerregistraties en foto’s en video’s van het interieur van de wagentjes.

Petitie

De kritiek op de voorgestelde wijziging richt zich op het gebrek aan onderbouwing – er is geen feitelijk bewijs tegen misbruik van de regeling – en de aanzienlijke financiële impact. Ook is er een gebrek aan bewustzijn onder paardenliefhebbers over deze aankomende verandering. Veel paardenliefhebbers met paardenwagen zijn nog niet bewust van deze plannen.

Een petitie is opgezet om tegen de verhoging van de wegenbelasting te protesteren. Het is essentieel dat deze petitie brede steun krijgt uit de hippische gemeenschap en daarbuiten, om een duidelijk signaal af te geven aan de beleidsmakers.

Bron: HoefslagFoto: Sandra Sukel