6 maart 2021

Selectie EK jeugd begonnen

Het EK jeugdmennen werd vorig jaar uitgesteld naar augustus 2021. Dat betekent dat de selectie voor de Nederlandse afvaardiging opnieuw gaat plaatsvinden. Op 27 en 28 februari lieten 25 jeugdmenners zich zien op de eerste selectiedagen. Manege Chardon had daarvoor de terreinen beschikbaar gesteld.

Voor deze selectie waren niet alleen de A- en B-selectie van vorig jaar uitgenodigd maar ook alle andere jeugdmenners die in 2020 aan de selectie hadden meegedaan. Daarnaast werd de inschrijving voor deelname aan de selectie opnieuw geopend. Dat resulteerde in zo’n 25 deelnemers, waaronder 13 nieuwe aanmeldingen. Op zaterdag 27 februari reden de Junioren en op zondag 28 februari was het de beurt aan de Young drivers en Children. Het programma begon voor de deelnemers met de dressuurproef die werd beoordeeld door internationale juryleden Hermann van den Bosch en Ad van Roon. Daarna volgde een vaardigheidsproef en tot slot werden enkele marathonhindernissen gereden.

Inleidend gesprek

Voorafgaand aan deze selectiedagen voerde trainer Bram Chardon via Teams gesprekken met de deelnemers. Dat inleidende gesprek diende om een goed totaalbeeld van elke combinatie te krijgen. De passie en de gedrevenheid spatte ervan af in deze gesprekken. Bram vertelt: ‘Het viel me bij de meesten op dat ze niet alleen heel gedreven zijn, maar dat ze ook echt met een duidelijk plan werken. Bij mijzelf ontbrak dat nog op die leeftijd. En behalve dat ze weten wat ze willen, zijn de meesten ook heel kritisch naar zichzelf. Dat is gaaf om te zien.’

In de dagen na dit eerste selectiemoment zijn er weer online gesprekken geweest met alle deelnemers. Hierin zijn de aandachtspunten meegegeven. Zo kunnen de jonge menners toch doelgericht aan de slag in de training. Dat is een belangrijk houvast nu onzeker is hoe het wedstrijdseizoen eruit gaat zien.Foto: Jeanine Benschop

Nog geen kadervorming

Vorig jaar werd op basis van eerdere prestaties en de prestaties op de selectiedag een A- en een B-kader samengesteld. Dat werd toen gedaan om tijdig duidelijkheid te geven, omdat er door velen nog investeringen in materiaal moesten worden gedaan. Denk aan harde wielen en een presentatiekoets. De meeste menners hebben nu al de beschikking over het benodigde materiaal en daarom wordt de invulling van de namen van het Oranjeteam zo lang mogelijk open gehouden. Op 24 en 25 april is in Rijssen een nieuw selectiemoment. Verder zullen de combinaties worden gevolgd op de wedstrijden zodra die er weer zijn.

Het viel op dat vooral de deelnemers die vorig jaar waren afgevallen, nu verrassend goed voor de dag kwamen. Ze lieten zien dat ze iets hadden gedaan met de feedback die ze toen hebben gekregen. En dat betekent dat er echt iets te kiezen valt. Met zoveel kwaliteit in huis is dat een pittige opgave, want het landenteam bestaat uit slechts 2 menners per leeftijdscategorie. Mogelijk mag dat nog worden aangevuld met 1 of 2 deelnemers per groep, die op individuele basis deelnemen.

EK gaat over nu, Perspectieven is langere termijn

In het pad naar het EK toe is er geen verplicht wedstrijdtraject. Omdat veel menners ook in het perspectieventeam zitten, is er regelmatig overleg met Ad Aarts en Mark Weusthof. Bram legt uit: ‘Het perspectieventeam is een lange termijn traject. Daarin volgen jonge menners een traject van 3 jaar. Voor de EK-selectie kijken we naar welke resultaten jeugdmenners nu kunnen leveren. Je ziet dat degenen die het traject bij de perspectieven volgen, getriggerd en gemotiveerd worden. Ze nemen die lessen serieus.’ De lijntjes met Ad en Mark zijn kort. Het is de bedoeling om alle informatie en de wedstrijdresultaten bij elkaar te brengen en zo uiteindelijk een keuze te maken. Het samen opgaan van deze trajecten werpt vruchten af. Bram: ‘Als je nu de resultaten van het afgelopen weekend ziet: dat was geweldig! En daarom is het alle moeite waard om door te gaan.’ Bram verwijst daarmee ook naar de onzekere tijd waar we in zitten. ‘Ik vind het zelf al lastig,’ bekent hij. ‘Iedere keer schuift je doel weer op. Daar hebben die kinderen ook last van.’ Maar de jeugdtrainer vindt dat we hoop moeten houden en is laaiend enthousiast over al die jonge gedreven menners. ‘Dit geeft voor iedereen veel positiviteit. En voor mij persoonlijk is het heel gaaf om hiermee bezig te zijn. Ik krijg er energie van!’

Bekijk hier het fotoalbum van de selectiedagen 


Het materiaal, zoals een presentatiekoets heeft vrijwel iedereen nu al voor elkaar
Foto: Heidi de Groot

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.