17 december 2018

Stand van zaken Mendistrict 5

Na de laatste ledenvergadering op 7 maart 2018 heeft het bestuur van Mendistrict 5 diverse gesprekken gevoerd met de KNHS. Daarnaast is Mendistrict 5 met twee personen vertegenwoordigd in het KNHS Menforum en vanuit deze rol steeds actief en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de mensport in Nederland.

In het overleg met de Technische Commissie Mennen is een aantal onderwerpen besproken, waaronder het jeugdbeleid, dressuurproef voor enkelspannen en paramenners en stalling aan de wagen voor pony’s. Deze onderwerpen worden door de KNHS bij de FEI aangekaart.
Mendistrict 5 zal steeds vragen en wensen van de leden oppakken en beantwoorden voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt.

Waar in het verleden de Algemene Ledenvergaderingen werden benut om de leden te voorzien van nuttige informatie zoals reglementswijzigingen, is dit de afgelopen jaren steeds minder noodzaak gebleken door de informatievoorziening op internet. Hierdoor liep de aanwezigheid van de leden op de ALV’s de afgelopen jaren aanzienlijk terug.
Het bestuur van Mendistrict 5 heeft daarom besloten de statutair verplichte voorjaarsvergadering nog niet te plannen. Mochten de leden van Mendistrict 5 aangeven hier wel graag gebruik van te willen maken, dan is het bestuur van harte bereid komend voorjaar alsnog een ALV in te plannen in Ermelo.Foto: Krisztina Horváth