21 januari 2009

Stewards in de mensport gezocht

Een van de belangrijkste aandachtsvelden in de hippische sport is de zorg voor het welzijn van het paard. Samen met de Internationale Hippische Bond ( FEI) is de KNHS de gedragscode ”Welzijn van het paard” overeengekomen. Deze code wordt nationaal aanvaard.


Het betreft met name de zorgaspecten die van belang zijn bij stalling, training, transport en verzorging tijdens het rijden van wedstrijden. Onder de verantwoordelijkheid van en in nauwe samenwerking met een wedstrijdorganisatie zijn de Stewards de officials die toezicht houden, behulpzaam zijn en zo nodig optreden. Goede contacten met hulpdiensten, voorzitter van de jury, dierenartsen en deelnemers zijn daarbij van belang. Stewards beheersen de Engelse taal in woord en geschrift en opereren in teamverband onder leiding van een Chief Steward.

De KNHS is voor verschillende disciplines al gestart met een opleiding voor deze belangrijke taakuitoefening. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Chief Steward General, de heer Willem Luiten, die de coördinatie voor alle internationale wedstrijden in Nederland behartigt. Hij verzorgt tevens de verbinding met de FEI., die voor elke discipline een Chief Steward General heeft. Voor het Mennen is dit de Belg Jan Devaere.

De KNHS is op zoek naar belangstellenden voor de functie van Steward bij de discipline Mennen.

Via een selectieprocedure wil de KNHS uiteindelijk een corps formeren van 10 stewards, die tijdens internationale wedstrijden in Nederland kunnen worden ingezet. Na gebleken geschiktheid volgt benoeming tot KNHS-Steward en vervolgens selectie voor Kandidaat Internationaal Driving Steward.

Tijdens de opleiding, die bestaat uit twee avonden, wordt het FEI- reglement Manual for Driving Stewards behandeld. De eerste avond wordt verzorgd door de Steward General, de heer Willem Luiten. De tweede avond wordt geleid door de heer Jan Devaere, FEI Chief Steward General. De opleiding wordt afgesloten met een practicum op een internationale wedstrijd en een toets.


Jan Devaere is een vertrouwd gezicht bij organisaties en menners in Nederland, België en ver daarbuiten.
Foto: Rinaldo de Craen

Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u zich schriftelijk vóór 1 februari 2009 melden bij:
KNHS
t.a.v. afdeling Opleidingen
Postbus 3040
3850 CA ERMELO

Mailen kan ook: opleidingen@knhs.nl

Aan belangstellenden wordt een functieprofiel, een vragenformulier en de verdere selectieprocedure toegezonden.

Bron: KNHS