16 november 2017

Stewards in de mensport gezocht

Een van de belangrijkste aandachtsvelden in de hippische sport is de zorg voor het welzijn van het paard. Samen met de Internationale Hippische Bond (FEI) is de KNHS de gedragscode ”Welzijn van het paard” overeengekomen. De KNHS is op zoek naar belangstellenden voor de functie van Steward bij de discipline Mennen.


Foto: Krisztina Horváth

Het betreft met name de zorgaspecten die van belang zijn bij stalling, training, transport en verzorging tijdens het rijden van wedstrijden. Onder de verantwoordelijkheid van en in nauwe samenwerking met een wedstrijdorganisatie zijn de Stewards de officials die toezicht houden, behulpzaam zijn en zo nodig optreden.

Stewards hebben voldoende kennis van de Engelse taal aangezien alle FEI cursussen in het Engels worden gegeven. Ze kunnen zich goed uiten in het Engels in de communicatie naar deelnemers en officials. Stewards zijn rechtvaardig en respectvol naar deelnemers en overige officials, zijn pro-actief en zijn verbindend naar deelnemers, juryleden en de wedstrijdorganisatie. Stewards oefenen hun functie uit in teamverband onder leiding van een Chief Steward.

Via een selectieprocedure wil de KNHS uiteindelijk een corps van Stewards formeren, die tijdens internationale wedstrijden in Nederland en daarbuiten kunnen worden ingezet.

Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u zich vóór 1 december 2017 aanmelden door uw hippisch CV en motivatiebrief (in het Engels) te mailen naar [email protected] . Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Belangrijk is dat u in de gelegenheid bent om 26 t/m 28 januari 2018 de FEI-cursus in Ermelo te volgen en dat u jaarlijks tenminste 2 tot 3 maal inzetbaar bent.