11 december 2020

Topsport onder voorwaarden weer mogelijk

De persconferentie die het kabinet dinsdag gaf was pessimistisch. Desondanks is bekend gemaakt dat topsporters weer deel mogen nemen aan topsportcompetities omdat het van belang is dat zij aansluiting houden bij de internationale top.

Daarom is het vanaf 17 december weer toegestaan om, onder strikte voorwaarden, FEI wedstrijden in Nederland te organiseren. Dat meldt de KNHS. Dit kan alleen als er vooraf toestemming is gevraagd aan de betreffende gemeente of veiligheidsregio. Dit betekent concreet dat de geplande FEI wedstrijden in januari, indien zij toestemming krijgen van de betreffende veiligheidsregio, door kunnen gaan. Hierbij moeten wel alle geldende maatregelen in acht genomen worden, zoals 1,5 meter afstand, geen publiek, etc.

Toestemming veiligheidsregio en gemeente vereist

Zonder toestemming van de gemeente of veiligheidsregio mogen er geen FEI wedstrijden in Nederland georganiseerd worden. Gemeenten kunnen individuele afspraken met organisaties maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het lokale beleid is dus leidend. FEI wedstrijden in Nederland moeten te allen tijde voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Degene die de FEI wedstrijd organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol dat lokaal geldt.

Lees hier meer informatieFoto: Krisztina Horváth