22 februari 2010

Train de jeugd

In het voorjaar van 2009 werden in het kader van de jeugdsportstimulering en talentontwikkeling de trainers van District Zuid bijgeschoold tijdens een tweetal bijeenkomsten op locatie Bartels Academy en locatie Chardon.


Als vervolg hierop heeft het bestuur van District Zuid een tweetal trainingsdagen opgezet voor de jeugd van dit district. Ad Aarts was aangezocht en in de locatie van Henk van de Wetering werd op 20 februari de eerste les aan een tiental deelnemers gegeven. Ad ging uitgebreid in op het onderdeel inspannen en daarna werden door een aantal deelnemers hun paarden/pony’s gelongeerd onder begeleiding van Ad. Uiteraard werd er op de details gelet van het longeren. Het opnemen van de longeerlijn en welk hoofdstel en waarom doe je dat kwam uitvoerig aan de orde. Het nut van longeren voor menners die niet zelf hun paard of pony kunnen rijden werd benadrukt. Longeren is een goede manier om je paard te trainen en eventueel te corrigeren. Daarna was er de mogelijkheid voor de deelnemers om individueel getraind te worden door Ad. De dag was natuurlijk te kort en de deelnemers gaven aan graag nog een keertje terug te komen. De volgende les is op 6 maart in de manege van Henk van de Wetering uit Uden.