15 januari 2015

Trainersseminar over meerspan rijden door Koos de Ronde

Vierspanmenner Koos de Ronde (Zwartewaal), gaf woensdagavond de eerste van drie KNHS seminars in het KNHS centrum in Ermelo. Het onderwerp van het seminar was het mennen met een meerspan. “In de meeste clinics en lessen gaat het over het enkelspan rijden, nu leggen we de nadruk op meerspannen”, aldus de tweevoudig Nederlands kampioen en gouden Nederlandse teamlid van de Wereldruiterspelen 2014 in Caen.

Tweespanmenner Sandor van Vliet opende de avond met zijn fraaie KWPN tweespan. De aanleuning en het front en de gelijkmatigheid van beide paarden was al goed voor elkaar. Hierbij lag de nadruk vooral op het werken aan de overgangen en het voorwaarts rijden.Vervolgens kwam een gelegenheids-tandemaanspanning in de ring, bestaande uit de twee linker paarden van het span van Koos de Ronde in Caen. Met Dirk van Beckhoven aan de leidsels marcheerden Paledo en Ulano heel verdienstelijk door de ring. Bij dit span legde De Ronde onder andere het belang van het beheersen van twee systemen van leidselvoering uit; het Achenbach systeem, waarbij de leidsels in één hand worden gehouden en het gebruikelijkere systeem met de leidsels in twee handen.

Als laatste reed Koos zelf met zijn fraaie vierspan paarden. Hij benadrukte de wijze van losrijden en de benadering van elk individueel paard in het span, zowel met de stem als met correct zweepgebruik. Daarbij is het van belang dat de paarden hun eigen naam leren kennen. Hij toonde ondermeer de juiste leidselvoering en zweepgebruik, afwisselend de korte en lange zweep voor de achter- en voorpaarden, telkens zonder andere paarden te storen. In de loop van de training, waarbij Koos voortdurend vertelde wat hij deed, zag je het span veranderen van twee tweespannen in een blok vierspan. De Ronde gaf veel adviezen en tips waarmee de toeschouwers zelf als menner of als trainer van menners thuis aan de slag kunnen gaan.