25 januari 2024

Traject EK jeugd uitgestippeld

Op de tweede informatieavond van de Stichting Jeugdmennen zijn jeugdmenners en hun ouders geïnformeerd over alles wat er komt kijken bij het deelnemen aan een internationaal kampioenschap en hoe het traject naar het komende EK er uit ziet.

Meer dan 50 belangstellenden namen op 15 januari deel aan de online bijeenkomst die ‘Op weg naar Zweden’ heette. Er was een uitleg over de leeftijdscategorieën, teamsamenstelling en alle eisen die de internationale paardensportbond FEI stelt aan deelname. Daarbij passeerden ook zaken de revue als: materiaal, ponymetingen, paspoort en entingen en het wedstrijdverloop. Uiteraard werd ook nog stil gestaan bij de successen van het EK in Hongarije (2022), waar het Nederlands team het goud pakte en er ook veel individuele medailles en prijzen waren.Foto: Amy Mundell

Het traject naar Zweden

Op zaterdag 17 februari is er op het KNHS-centrum in Ermelo een kennismakingsdag, die ook de eerste training is. Vervolgens is er een trainingsdag op 14 april in Ermelo. Er zullen nog een informatieavond over reglementen en een mentale training aan worden toegevoegd. Als observatiewedstrijden zijn Rijssen (10 en 11 mei) en Geldrop (15 en 16 juni) aangewezen. In de loop van week 25 zal vervolgens de selectie bekend worden gemaakt, zodat iedereen voldoende tijd heeft voor de laatste voorbereidingen. Met de geselecteerden is er op 13 en 14 juli een trainingsweekend om de puntjes op de i te zetten.

Jeugdmenners die belangstelling hebben om mee te doen aan de kennismakingsdag en mogelijk ook het selectietraject in willen gaan, kunnen zich inmiddels aanmelden via info@jeugdmennen.nlFondsenwerving

Om de jeugdmenners de kans te geven zich zo goed mogelijk te ontplooien is het zaak dat zij kosteloos aan trainingen kunnen deelnemen en dat hun inschrijfgeld voor het EK uit middelen van de Stichting Jeugdmennen kan worden voldaan. Het zou helemaal mooi zijn als er bovendien een bijdrage in de reiskosten kan worden gedaan. Daarom is de Stichting Jeugdmennen opgericht en zijn zij gestart met de werving van financiële partners. De voorgaande edities hebben de deelnemers namelijk alles zelf moeten betalen. Naast reiskosten en inschrijfgeld, kwamen daar ook zaken bij als het huren van trainingsaccommodaties. Het voltallige begeleidingsteam en de trainers hebben toen pro deo hun bijdrage geleverd. Naar het EK in Hongarije zijn zij op eigen kosten gereisd.

Bij de meeste andere deelnemende landen (o.a. België) geldt dat de nationale federatie kosten als inschrijfgeld betaalt, trainingen faciliteert en de trainers en begeleidingsteam inhuurt. In Nederland is dat voor internationale kampioenschappen ook geregeld, maar dat geldt niet voor het EK jeugdmennen. De Stichting jeugdmennen wil structureel borgen dat de menjeugd aan deze kampioenschappen kan blijven deelnemen.

Alle informatie over de Stichting Jeugdmennen en het traject naar Zweden staan op www.jeugdmennen.nlFoto: Amy Mundell

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.