15 maart 2009

Uitnodiging bijeenkomst toelichting nieuwe FEI reglementen

Hierbij nodigt de Belangenvereniging Mennen u uit voor een bijeenkomst op woensdag 18 maart 2009 in Nijkerk waar internationaal O-jurylid Gé König toelichting zal geven op de nieuwe FEI reglementen.


Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor degenen die dit jaar in Nederland of in het buitenland met de FEI reglementen te maken hebben, zoals klasse 4 juryleden, internationale parcoursbouwers en degenen die als Technisch Afgevaardigde internationaal fungeren.
Tijdens de inhoudelijke bijscholing dressuur voor de JMA klasse 1-4 juryleden op 14 maart ligt de nadruk op de dressuur (theorie en praktijk) en worden de FEI reglementen 2009 niet behandeld.
Voor de Hoofd Hindernisrechters wordt door de KNHS een aparte avond georganiseerd waarbij, naast een bijscholing, het accent ligt op de wijzigingen van de FEI die voor internationale wedstrijden gelden en voor deze officials van belang kunnen zijn.

De bijeenkomst is open voor alle belangstellenden en vindt plaats om 20.00 uur in het Groenhorst College, Luxoolseweg 1 in Nijkerk.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

U kunt de nieuwe FEI reglementen downloaden via de FEI website.

U kunt zich nog opgeven via bvm@hoefnet.nl met vermelding van uw naam en functie.