17 maart 2021

Vanaf 12 april weer FEI wedstrijden in Nederland

Vanaf 12 april is het weer toegestaan om in Nederland FEI wedstrijden te organiseren, meldt de KNHS. Dit werd besloten na overleg tussen de KNHS, overheidsinstanties en NOC*NSF.

De wedstrijden kunnen uiteraard alleen gehouden worden met in acht name van de dan geldende coronamaatregelen en als de situatie rondom het rhinopneumonie virus dit toelaat. Verder hebben lokale gemeentes en veiligheidsregio’s altijd het laatste woord. Zij bepalen dus of wedstrijden ook daadwerkelijk plaats mogen vinden.

“Om aansluiting te houden bij de internationale top is het van essentieel belang dat de paarden in staat zijn om wedstrijdritme op te bouwen en kwalificaties te behalen,” vertelt KNHS directeur topsport Iris Boelhouwer.

Positieve stap

De KNHS doet haar best om zo snel mogelijk weer wedstrijden dan wel meetmomenten mogelijk te maken. Met de opening van de internationale sport wordt een positieve stap voorwaarts gezet naar meer mogelijkheden op de korte termijn.Foto: Krisztina Horváth

Bron: KNHS