13 november 2015

Vereenvoudigde contributiestructuur KNHS dupeert enkelspanmenners

De nieuwe, vereenvoudigde contributiestructuur van de KNHS die per 2016 ingaat, heeft veel stof doen opwaaien op social media, met name onder de enkelspanmenners en de menners die ook wedstrijd rijden "onder het zadel". De nieuwe structuur is op 2 november behandeld en goedgekeurd in de Ledenraad. 


De KNHS meldt dat de leden er met het nieuwe systeem bijna allemaal op vooruit gaan. In 2016 gaat het lidmaatschap iets omhoog van 18 naar 20 euro, maar vervalt het verplichte abonnement op Paard&Sport. In plaats daarvan krijgt ieder lid vier keer per jaar een nieuw paardensportmagazine als onderdeel van het lidmaatschap. Met de afschaffing van het verplichte abonnement wordt de leden €32,50 per jaar bespaard.

De startpas voor mennen wordt in 2016 vervangen door een startlicentie per wedstrijdrijder, ongeacht de discipline. Een actieve startpas wordt automatisch omgezet in een startlicentie voor 12 maanden (tenzij deze vóór 30 november afgemeld wordt) en gaat 108 euro kosten. Een meerprijs van 60 euro voor de enkelspanmenners!

Het nieuwe lidmaatschap is beter nieuws voor de meerspanmenners en enkelspanmenners die de afgelopen jaren meerdere startpassen gehad hebben; zij gaan er netto wel op vooruit. Omdat de startlicentie per rijder geldt en niet zoals voorheen per combinatie, is het mogelijk een onbeperkt aantal paarden en pony’s uit te brengen tegen dezelfde prijs. Belangrijk is dat voor ieder span (bij dressuur en vaardigheid) of paard (samengesteld mennen) een gratis startpas wordt aangevraagd in “Mijn KNHS”. De handeling blijft dus hetzelfde, alleen is de startpas voor het paard of span nu gratis. Voor enkelspanmenners met slechts één paard in hun bezit gaat dit voordeel niet op.

Families die beurtelings met hetzelfde menpaard inschrijven en menners die óók onder het zadel willen starten, gaan op jaarbasis (soms flink) meer betalen. 
Gevreesd wordt dat in de dressuur/vaardigheid, waar veelal met enkelspannen gereden wordt en dat met een dalend aantal inschrijvingen te maken heeft, de aanwas van nieuwe aanspanningen zal stagneren en dat met deze flinke prijsstijging de toekomst van de mendurance-sport onzeker wordt.

De KNHS heeft op hun site een aantal rekenvoorbeelden gezet, waarbij elke vorm van minderbetaling gepresenteerd wordt als “voordeel voor de startpashouder”. Hierbij is echter geen rekening gehouden met het wegvallen van "Paard&Sport"

Op www.petities24.com is een handtekeningenactie gaande tegen de nieuwe contributiestructuur.

Klik hier voor de bericht van de KNHS waarin links naar de tarieven

Klik hier om meer te lezen over de contributiestructuur

Klik hier voor de rekenvoorbeelden