20 april 2014

Verkiezingen FEI Driving Committee: Joanna Attenborough

Jo Attenborough is al jarenlang betrokken bij de mensport. Ze heeft de internationale wedstrijdsport vanuit diverse functies meegemaakt en is nu een tweespanrijdster op wereldniveau.

Jo heeft een groot aantal jaren in diverse Europese landen gewoond en aan wedstrijden deelgenomen waardoor ze de verschillende systemen binnen de diverse landen en nationale federaties goed kent. Ze is tevens goed op de hoogte van de gang van zaken binnen de FEI.
Door de jaren heen heeft ze verschillende manieren ervaren om op hoog niveau te kunnen deelnemen. In het begin volledig gefinancierd met ondersteuning van top trainers, faciliteiten en back up.

In de afgelopen jaren met eigen financiering en met ondersteuning van familie en vrienden terwijl ze een full time zaak heeft in paarden lasertherapie en thermische technologie. Door deze ervaringen kan ze zich goed inleven in de verschillende deelnemers binnen onze sport.

Als Europese trainer in lasertechnologiesystemen heeft ze de nodige vaardigheden en het vertrouwen om de menners binnen de FEI te vertegenwoordigen.

Als ze wordt gekozen als Athletes Representative wil ze graag dat onze sport zich blijft ontwikkelen om de hoge kwaliteit van de wedstrijdsport te blijven garanderen waarbij fair play bovenaan staat.

Ze wil graag alle deelnemers in staat te stellen hun leven en financiën te verbinden aan een sport die wordt geleid zonder vooroordelen of corruptie .
Haar wens is dat we deze familiesport, die vele vriendschappen tussen deelnemers oplevert, behouden. Een kwaliteit die onze sport met kop en schouders boven de andere paardensport disciplines laat uitsteken.

U kunt stemmen via www.fei.org