21 september 2015

Verslag menforum van 15 september 2015

Op dinsdagavond 15 september 2015 kwam het menforum bij elkaar. De leden blikten kort terug op de afgelopen periode en concludeerden dat er al een flink aantal veranderingen gerealiseerd is. Een greep uit de veranderingen:

– Het disciplinereglement mennen is sinds dit jaar vereenvoudigd en daardoor begrijpelijker, waardoor de instroom van de sport laagdrempeliger is geworden
– Er zijn nieuwe dressuurproeven ontwikkeld voor de klasse B t/m ZZ die ingaan per 1 april 2016 (eerder is niet haalbaar vanwege geplande ICT-werkzaamheden);
– Juryleden met de functiebevoegdheid zijn bijgeschoold;
– Er zijn ruim 30 nieuwe parcoursbouwers opgeleid;
– Er is een planning gemaakt van de bijscholingen en opleidingen voor 2016.

Kortom: er is een goede basis neergezet om de mensport toegankelijker te maken. Het menforum blikte vervolgens vooruit en besprak welke thema’s in de aankomende periode behandeld moeten worden. Door het enthousiasme van het menforum werd dit een aardige lijst, die uiteraard nog nader bekeken moet worden en waar prioriteiten aan toegekend moeten worden. Om meer grip te krijgen op thema’s en vragen vanuit de sport zelf werd het idee geopperd om de mendistricten te vragen een klankbordgroep samen te stellen. Na een inventarisatie kan het menforum dan aan de slag met twee tot drie hoofdthema’s.

De volgende bijeenkomst van het menforum is op 24 november 2015.