24 februari 2009

Vrijdag 27 februari menclinic Elbert Koelewijn in Putten

In samenwerking met menvereniging De Lange Boom uit Nijkerk organiseert menvereniging Het Gouden Span op vrijdag 27 februari een menclinic onder leiding van Elbert Koelewijn.

Koelewijn is docent paardensport en -houderij bij Helicon NHB in Deurne. Hij runde 13 jaar lang een manege, heeft zelf gesprongen, dressuur gereden en nationaal gemend. Nu is hij o.a. examaminator voor het koetsiersbewijs van de SRR en geeft ook menscursussen. De clinic begint om 20.00 uur met enkelspannen, tweespannen en vierspannen. U bent van harte welkom op de manege van het Hippisch Verband Putten aan de Halvinkhuizerweg 78-80 in Putten en de toegang is gratis.