15 januari 2015

Nieuwe datum ALV Belangenvereniging Mennen

In verband met de statutenwijziging/aannameperiode van de nieuwe statuten voor de oprichting van het 5de district (nationaal klasse 4) waarvoor de leden minimaal 4 weken na 12 februari de tijd voor hebben, wordt de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Mennen verplaatst naar woensdag 18 maart 2015.

Dan kan op 18 maart de BVM worden opgeheven en statuten worden aangenomen. De geplande ALV op 28 januari komt te vervallen.
De agenda met stukken worden tzt naar de leden verstuurd. De locatie blijft het Van der Valk Hotel Apeldoorn-de Cantharel.