27 februari 2024

Wijziging termijn Influenzavaccinatie in Algemeen Wedstrijdreglement KNHS

De FEI heeft per 1 januari 2024 haar beleid met betrekking tot de basisvaccinatie aangepast, waarna de KNHS heeft besloten haar influenzavaccinatiebeleid daar zo goed mogelijk op aan te laten sluiten. Ze hanteren vanaf 1 april eenzelfde termijn.

Dat betekent dat de uiterste termijn waarbinnen de tweede vaccinatie van de Influeza bassisvaccinatie plaats moet vinden, is teruggebracht naar 60 dagen in plaats van 92 dagen.

Veulens en paarden waarvan de basisenting niet klopt

Alle Influenza basisvaccinaties die gegeven worden vanaf 1 april 2024 moeten uit 3 vaccinaties bestaan. De tweede basisvaccinatie moet minimaal 21 en maximaal 60 dagen na de eerste basisvaccinatie worden toegediend. De derde vaccinatie (1e booster) minimaal 120 dagen en maximaal 6 maanden en 21 dagen daarna.

In de periode tussen de eerste en de tweede vaccinatie mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht. In de periode tussen de tweede en derde vaccinatie mag het paard wel op wedstrijd worden uitgebracht met inachtneming van lid 3c van Artikel 47 van het Algemeen Wedstrijdreglement (Een vaccinatie dient minimaal zeven dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend).

Paarden geboren vanaf 1 januari 2022 moesten al drie Influenza basisvaccinaties hebben, de periode tussen de 2e en de 3e vaccinatie is alleen veranderd. Bovenstaande geldt dus alleen voor veulens geboren vanaf 1 januari 2022 (en dus ook de veulens die nu worden geboren) en voor paarden waarvan de basisenting niet klopt en je een nieuwe basisenting nodig hebt. Als je entingen (van een ouder paard) op orde zijn, dan verandert er niets.

Klik hier voor een schematische weergave van hoe de basisvaccinaties moeten worden toegediend met ingang van 1 april 2024.

Bron: KNHSFoto: Arnd Bronkhorst