29 oktober 2021

Wim Veldboom blikt terug op voorzitterschap Mendistrict Oost

Wim Veldboom trad ongeveer een jaar geleden af als voorzitter van Mendistrict Oost. Hij zat alle drie de termijnen van drie jaar en heeft in die periode veel positieve veranderingen voor het district doorgevoerd. De sportresultaten waren goed onder zijn voorzitterschap, het district zette zich in voor de jeugd en recreanten en was druk met het ontwikkelen van een format voor de districtskampioenschappen.

Wim groeide op tussen de paarden. “Mijn vader had een melkveebedrijf en in die tijd werkten we met de paarden. Toen die later plaats maakten voor tractoren, ben ik wedstrijden onder het zadel blijven rijden tot mijn negentiende. Ik verhuisde naar Groningen en ging bij het bedrijf van mijn vader in. We maakten een flinke spurt met het bedrijf en daardoor was er tijdelijk geen tijd voor wedstrijden. Maar ik ben altijd blijven rijden.”

Fanatiek

En dat gaf Wim door aan zijn zonen. “Zij deden dressuur en sprongen veel. Nadat ze ons daar niet meer voor nodig hadden, zijn mijn vrouw en ik begonnen met mennen. Maar het mennen doen we niet alleen maar mee om mee te doen, daar zijn we te fanatiek voor. Als we het doen, dan doen we het goed.”

Naast zijn voorzitterschap bij Mendistrict Oost zit hij namens de vier mendistricten in de KNHS-Ledenraad, heeft zitting in het menforum en is zakelijk volop actief.


Wim Veldboom als menner
Foto: Gerben Olthof

Visie

“Volgens mij is elk bestuur op zoek naar bestuurders. Ze kijken altijd wel om zich heen. Toen ik gevraagd werd voor het bestuur van Mendistrict Oost had ik daar de tijd voor. Samen met Mark Jan Vink heb ik de negen jaar helemaal volgemaakt.”

“We hebben heel wat mensen zien komen en gaan, maar hebben altijd onze schouders eronder gehouden, want er was nogal wat werk te verzetten toen we begonnen. Als bij een bepaald voorstel vier mensen vóór – en twee tegen zijn, ben ik niet tevreden. Ik vind het pas goed als het voorstel zo in elkaar zit dat iedereen erachter staat. Pas dan kun je het met één woord naar buiten brengen.”

Activiteiten

En zijn visie wierp zijn vruchten af: “Toen de wedstrijdmenners District-cup na District-cup wonnen en het heel goed deden op Hippiades en indoorkampioenschappen, besloten we ons meer te gaan focussen op de recreanten en de jeugd. We zijn bijvoorbeeld jeugddagen gaan organiseren en hebben samen met de andere districten mogelijk gemaakt dat de jeugd het afgelopen seizoen naar het EK kon.”

“Maar zonder die fanatieke groep menners hadden we die zilveren medaille nooit gewonnen. Zij hebben geïnvesteerd in nieuwe koetsen, harde wielen en hebben ontzettend hard getraind. Wij als bestuur hebben enkel de voorwaarden gecreëerd”, vertelt hij nuchter.

“Voor de recreanten binnen ons district zijn we druk geweest met het zichtbaar maken van wat de KNHS voor hen doet. Want speciaal voor hen houden we bossen en bospaden open, zijn overnachtingsplaatsen beschikbaar en zijn speciale routes ontwikkeld.”

Ondanks dat Wim bijna één jaar geleden aftrad als voorzitter, is hij toch nog actief binnen Mendistrict Oost. “Anjelies van Vliet is penningmeester en sinds ik gestopt ben is ze ad-interim voorzitter. Toen ik stopte heb ik gezegd dat ik ze nog één jaar vooruit wil helpen. Aan het eind van het jaar ga ik dus echt een stap terug doen.”


Mendistrict Oost beloond voor prestaties

Niet klaar om stil te zitten

“Ik doe nu meer voor de jeugd dan voorheen en ik zit nog altijd in de ledenraad. Maar als andere, jongere mensen zich daarvoor aanbieden zijn zij welkom. Ik denk dat dat goed zou zijn. Ondanks dat ik nog genoeg plannen heb en absoluut niet thuis wil gaan zitten, is het goed om verjonging door te blijven voeren.”

En thuiszitten hoeft Wim voorlopig niet. Hij is namelijk in 2012 een project begonnen om de tweehonderdtwintig aanwezige windturbines in Zuidelijk Flevoland te vervangen door negentig nieuwe exemplaren die drie keer zoveel energie moeten opwekken! “We zitten nu midden in de bouw. Begin 2022 zouden ze klaar moeten zijn. Dan ben ik 68 jaar maar ik weet zeker dat er dan wel weer wat nieuws op mijn pad komt want ik ben er echt nog niet klaar voor om niets te doen.”

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.