18 februari 2009

Zelhem gaat niet door

De Achterhoekse Paardedagen, die voor dit jaar gepland stonden voor het Pinksterweekeinde van 30 en 31 mei en 1 juni, gaan niet door.


De reden van afgelasting heeft alles te maken met het onvermogen om de begroting 2009 financieel sluitend te krijgen. Naast de eigen inkomsten draait het evenement op een fors budget aan sponsorgelden en juist die inkomsten blijven achter. Een vooruitzicht op een verbetering op korte termijn is er niet.

In de eerste plaats is de huidige economische crisis hieraan debet.
Maar ook spelen mee de jaarlijks autonoom oplopende kosten en het gegeven dat de in het verleden opgebouwde financiële buffer min of meer is opgedroogd en niet langer kan worden ingezet voor de opvang van eventuele tegenvallers.

Het besluit tot afgelasting houdt niet in dat de Achterhoekse Paardedagen ophouden te bestaan. Het voornemen is om in 2010 opnieuw te starten met een geheel vernieuwde programmaopzet.

Met de afgelasting van Zelhem verliest de mensport in Nederland na het afvallen van Uden, Oldenzaal en Tilburg opnieuw een wedstrijd. Zelhem was bovendien voor de vierspannen een wereldbekerkwalificatiewedstrijd. In Nederland blijven nu alleen Beekbergen en Breda nog over om Wereldbekerpunten te verdienen.

De Belangenvereniging Mennen beraadt zich over de verplaatsing van het Nederlands Kampioenschap enkelspan paarden dat in Zelhem zou worden verreden.