27 oktober 2015

UPDATE: FEI cursus voor juryleden, TA’s, parcoursbouwers en stewards in Frankrijk

Van 2 tot en met 6 december wordt er op de terreinen van de Franse hippische sportfederatie in Lamotte Beuvron een FEI cursus gegeven voor internationale juryleden, technisch afgevaardigden, parcoursbouwers en stewards.


De juryleden staan onder leiding van Dr. Klaus Christ, de technisch afgevaardigden worden bijgeschoold door Richard Papens, de parcoursbouwers door Richard Nicoll en de stewards door Jan Devaere.

Op de terreinen van de Franse federatie in Lamotte Beuvron is alles aanwezig; vergaderzalen, hippische accommodatie, hotel en restaurant.
Klik hier voor meer informatie over de locatie (in het Frans) en foto's.

Open Driving Seminar
Op zaterdagmiddag 5 december en zondagmorgen 6 december wordt er bovendien een Open Driving Seminar georganiseerd. Meer informatie hierover volgt later.

Klik hier voor de uitnodiging voor de FEI cursus met meer informatie.

Klik hier voor meer informatie.