17 juli 2023

Hugh Scott-Barrett stopt als ‘backstepper’ bij Boyd Exell

Hugh Scott-Barrett is onlangs gestopt als ‘backstepper’ van de Australische vierspanrijder Boyd Exell. Hugh heeft besloten zich te concentreren op de ondersteuning en promotie van de mensport als kandidaat voor het voorzitterschap van de FEI Driving Committee. Naast Hugh zijn ook Franz Schiltz en Joaquin Medina kandidaat voor deze belangrijke positie.

Hugh heeft zijn voetsporen in de mensport ruimschoots verdiend. Hij is sinds jaar en dag supporter van de mensport in zijn land Groot-Brittannië, van basisniveau tot aan de London International Horse Show en de Royal Windsor Horse Show. Hugh was oprichter, voorzitter en lid van het organisatiecomité van Driving Valkenswaard International. Ook trad hij indien nodig op als chef d’equipe en is hij de steun en toeverlaat van zijn vrouw Karen, die Groot-Brittannië vertegenwoordigt met haar enkelspan paard.

De huidige voorzitter van de FEI Driving Committee Károly Fugli treedt in november van dit jaar na twaalf jaar af. Tijdens de FEI General Assembly in Mexico van 18 tot en met 21 november kiezen de Nationale Federaties uit de drie kandidaten zijn opvolger.

Bron: Facebook/Hoefnet

 Foto: Krisztina Horváth