31 maart 2021

Marathonwagen vervangt presentatiewagen in de vaardigheid per 2022

In navolging van de aangescherpte veiligheidsregels in de dressuur, waarin vanaf 1 april de dressuurhoedjes vervangen worden door een veiligheidshelm, is de afgelopen maanden ook de veiligheid in de vaardigheid onder de loep genomen. Vanaf 2022 verdwijnt de presentatiewagen uit beeld in het onderdeel vaardigheid op alle nationale en internationale menwedstrijden en wordt vervangen door de marathonwagen.

Met name op het allerhoogste niveau is de vaardigheid al jaren de scherprechter van de hedendaagse samengestelde menwedstrijden, waarna de prijzen pas verdeeld worden. Parcoursbouwers doen hun uiterste best om een selectief parcours te bouwen zodat het klassement tot het laatst spannend blijft. “Helaas zijn lang niet alle presentatiewagens gebouwd op ‘race-wedstrijden’ en komt de veiligheid van zowel menners als paarden geregeld in het geding omwille van het behalen van de tijd,” stelt Menforum-lid Ewoud Boom vast na tellingen van ongevallen met gekantelde presentatiewagens over de laatste vijf jaar.Foto: Krisztina Horváth

Risico's

“Presentatiewagens worden steeds veiliger, maar de hoge snelheid en korte draaicirkels in de vaardigheid brengen veel risico’s met zich mee. Daarnaast worden sportpaarden en -pony’s steeds professioneler getraind. Als het fout gaat, is het leed niet te overzien”, is de conclusie van Ewoud Boom.

Om de vaardigheid veilig te houden voor alle aanspanningen, van het laagste tot het hoogste niveau, worden de reglementen met ingang van 2022 aangepast in de gehele mensport vanaf de basis: de nationale vaardigheidswedstrijden (inclusief de Hippiade) tot en met de samengestelde menwedstrijden en de internationale wedstrijden.

Voor de prijsuitreikingen verandert er niets. Waar dit gebruikelijk of wenselijk is vinden deze plaats met de presentatiewagen en in dressuurtenue.

Reglementswijzigingen

De nieuwe reglementen schrijven de volgende wijzigingen voor:

  • Deelname geschiedt met dezelfde marathonwagen als die door de deelnemers gebruikt wordt in de marathon en volgens de regels die er gelden voor marathon
  • Marathonwagens van enkel-en tweespannen en tandems moeten voorzien zijn van een in het midden geplaatste zetel voor de groom
  • Marathonwagens van vierspannen hoeven niet voorzien te worden van groomzetels; de grooms zitten elk aan één zijde van de wagen, maar mogen niet buiten de wagen hangen.
  • De menner mag het bokkussen/bokstoel met maximaal 8 cm verhogen omwille van het zicht op de kegels.

Klik hier voor de aanvullende informatie, gepubliceerd op 2 april Foto: Krisztina Horváth

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.